Geel stalkruid

Wetenschappelijke naam: Ononis natrix ssp. ramosissima
Engelse naam: Yellow restharrow
Familie: Fabaceae
Status: -
Bloeitijd: april - augustus
Voorkomen: NL: niet aanwezig;
PT: zie Flora·on
bloem
bloem achterzijde bloem bloem en kelkblad blad