Speerdistel

Wetenschappelijke naam: Cirsium vulgare
Engelse naam: Spear thistle
Familie: Asteraceae
Status: Oorspronkelijk inheems
Bloeitijd: juli - augustus
Voorkomen: Zie verspreidingsatlas van FLORON
bloem
bloem bloem vruchtpluis vruchtpluis nootje blad stengel