Lathyruswikke

Wetenschappelijke naam: Vicia lathyroides
Engelse naam: Spring vetch
Familie: Fabaceae
Status: Oorspronkelijk inheems
Bloeitijd: april - juni
Voorkomen: Zie verspreidingsatlas van FLORON
bloem
bloem bloem kelkbladen vrucht vrucht blad rank