Klokbilzekruid

Wetenschappelijke naam: Scopolia carniolica
Engelse naam: Henbane bell, European scopolia
Familie: Solanaceae
Status: Incidenteel verwilderd
Bloeitijd: maart - april
Voorkomen: Zie verspreidingsatlas van FLORON
bloem
bloem binnenzijde bloem vrucht blad